Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Italiani in spirito

Wir sind keine echten Italiener – leider – aber wir sind doch Italiener im Geiste

Γιατί στα γερμανικά;

…η απάντηση εδώ