Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Το εστετολόγιο

- Ναι, γουερντοπρεσία εκεί;

Πως είπατε;

Άνοιξε πάλι το εστετολόγιο;